Espai de reflexió diari de l’Escorial de Vic

EscorialLogo2 còpia

Cada dia comencem la Jornada amb una breu reflexió. És l’espai que anomenem “Bon dia“. Són cinc minuts que els mestres dediquem, a l’inici del dia, a centrar-nos, reflexionar, interioritzar. És un espai que vol fomentar la necessitat d’estar bé amb nosaltres mateixos i pensar, a la vegada, amb els altres.

Un espai per créixer en valors humans i cristians.